Velkommen til CultConsult ApS

CultConsult er en privat socialfaglig rådgivnings- og tolkevirksomhed, der med 20 års erfaring i branchen er stolte af vores anerkendende og helhedsorienteret tilgang i arbejdet med forskellige typer af målgrupper i samfundet.

Hos CultConsult er vi fokuseret på at yde en højt specialiseret og kvalitetsbevidst service over for både samarbejdspartnere og borgere. Fundamentet for virksomheden bygger på en dyb respekt og anerkendelse af det enkelte individ og dennes definition af livskvalitet, og en kvalitetssikring af de tilbudte servicer.

Grundværdierne hos CultConsult ApS tager afsæt i at vi altid sørge for at være troværdige og ydmyge overfor både borgeren, samarbejdspartneren samt den stillede opgave. Ydermere varetager vi de stillede opgaver og aftaler med fuld ansvarlighed og respekt, hvilket er med til at bibeholde, at alle opgaver behandles ud fra en ønsket diskretion og varetagelse af tavshedspligten.

Vi anser vores arbejde som en hjælp både for samarbejdspartnere, borgere og ikke mindst samfundet. Hos CultConsult bliver der lagt fokus og vægt på en fleksibel og smidig organisation, som kan handle professionelt og præcis i akutte situationer.

CultConsult’s vision er at give en hjælpende hånd når det brænder på og ikke mindst gøre en forskel til gavn for alle parter.